Slokam


🌹 ஸ்ரீ பராங்குச அஷ்டகம் – ஸ்வாமி நம்மாழ்வாரை பற்றிய ஸ்லோகங்கள். 🌹 ஸ்ரீ பராங்குச அஷ்டகம் ஸ்லோகம் 5 – அடுத்து வரும் ஸ்லோகங்கள் எளிமையானவை. பத்யு: ச்ரிய பிரசாதேன ப்ராப்த சார்வஜ்ஞ்ய சம்பதம் | ப்ரபன்ன ஜன கூடஸ்தம் ப்ரபத்யே ஸ்ரீ பராங்குசம் || 🌻 பொருள்: திருமால் திருவருளால் – மயர்வற மதிநலம் அருளினன் யவனவன் – சர்வஜ்ஞத்வம் ஆகிற சம்பத்தைப் பெற்றவரும் பிரபன்ன ஜனங்களுக்கு தலைவருமான – ஸ்ரீ நம்மாழ்வாரைத் தஞ்சமாகப் பற்றுகிறேன் 🍀 #Paraankushaashtakam – Slokam 5 Patyuh sriya prasaadena praapta saarvajnya sampadam […]

ஸ்ரீ பராங்குச அஷ்டகம் – ஸ்லோகம் 5


🌹 ஸ்ரீ பராங்குச அஷ்டகம் – ஸ்வாமி நம்மாழ்வாரை பற்றிய ஸ்லோகங்கள். 🌹 ஸ்ரீ_பராங்குச_அஷ்டகம் – ஸ்லோகம் 3  (ஸ்ரீ பராசர பட்டர் அருளியது) ருஷிம் ஜுஷாமஹே க்ருஷ்ண த்ருஷ்ணா தத்வமிவோதிதம் | ஸஹஸ்ர சாகாம் யோத்ராக்ஷீத் த்ராவிடீம் ப்ரஹ்ம ஸம்ஹிதாம் ||   🌻 பொருள்: எந்த ஒரு முனிவர் – ஆயிரம் சாகைகள் உள்ள சாம வேதம் போலே ஆயிரம் பாசுரங்களை யுடையதான திராவிட ப்ரஹ்ம சம்ஹிதையை அருளினாரோ, கிருஷ்ண பக்தியே வடிவு எடுத்து அவதரித்தது என்று சொல்லும்படியான அந்த சடகோப முனிவரை ஸேவிக்கிறோம்! ஸ்வாமி கூரத்தாழ்வான், ஸ்ரீ பராசர […]

ஸ்ரீ பராங்குச அஷ்டகம் – ஸ்லோகம் 3


🌹 ஸ்ரீ பராங்குச அஷ்டகம் – ஸ்வாமி நம்மாழ்வாரை பற்றிய ஸ்லோகங்கள். 🌹 #ஸ்ரீ_பராங்குச_அஷ்டகம் – ஸ்லோகம் 2 (ஸ்வாமி கூரத்தாழ்வான் அருளியது) பக்தி ப்ரபாவ பவதத்புத பாவபந்த ஸந்துக்ஷித ப்ரணயஸார ரஸௌக பூர்ண: | வேதார்த்த ரத்ன நிதிரச்யுத திவ்ய தாம ஜீயாத் பராங்குச பயோதிர ஸீம பூமா || 🌻 பொருள்: “பக்தியின் கனத்தால் உண்டாகிய ஆச்சர்யமான அபிப்ராய விசேஷங்களினால் வளர்க்கப் பட்ட சிறந்த ப்ரணயம் ஆகிற தீர்த்த பிரவாஹத்தாலே நவரச சமூஹத்தாலே நிறைந்ததாயும் – வேதப் பொருள் ஆகிற நவ ரத்னங்களுக்கு நிதியாயும் எம்பெருமானுக்கு திவ்யமான அளவில்லாத பெருமையை […]

ஸ்ரீ பராங்குச அஷ்டகம் – ஸ்லோகம் 2ஸ்ரீமதே இராமாநுஜாய நம: 🌹 ஸ்ரீ பராங்குச அஷ்டகம் – ஸ்வாமி நம்மாழ்வாரை பற்றிய ஸ்லோகங்கள். 🌹 ஸ்வாமி கூரத்தாழ்வான் பாடிய 2 ஸ்லோகங்கள், ஸ்ரீ பராசர பட்டர் பாடிய 1 ஸ்லோகம், பூர்வாசார்யர்கள் பாடிய முக்தகம் – 4 ஸ்லோகங்கள், ஜீயர் நாயனார் பாடிய கடைசி ஸ்லோகம், இவற்றின் தொகுப்பே பராங்குஷாஷ்டகம். ஸ்ரீ பராங்குச அஷ்டகம் தனியன்கள்  🌻 தனியன் 1 – ஸ்வாமி கூரத்தாழ்வான்  ஸ்ரீ வத்ஸ சிஹ்ன மிஸ்ரேப்யோ நம உக்தி மதீ மஹே | யதுக்தய ஸ்த்ர யீ கண்டே யாந்தி மங்கள சூத்ர தாம் || 🌼 தனியன் […]

ஸ்ரீ பராங்குச அஷ்டகம் – ஸ்லோகம் 1


தனியன் ஸ்ரீமான் வேங்கட நாதார்ய: கவிதார்கிக கேஸரீ வேதாந்தா சார்ய வர்யோமே ஸந்நிதத்தாம் ஸதாஹ்ருதி ஸ்லோகம் 1 ஞானாநந்தமயம் தேவம் நிர்மலஸ்படிகாக்ருதிம் ஆதாரம் ஸர்வ வித்யானாம் ஹயக்ரீவம் உபாஸ்மஹே

ஹயக்ரீவ ஸ்தோத்ரம்


ஸ்ரீ: ஸ்ரீமதே இராமானுஜாய நம:  ஸ்ரீ ஸ்தவம் – ஸ்வாமி கூரத்தாழ்வான் அருளிசெய்த ஸ்லோகங்கள். அனைத்து உலகுக்கும் தாயாரான ஸ்ரீ ரங்கநாயகி நாச்சியாரின் பெருமைகளை சொல்லும் 11 ஸ்லோகங்கள். (Scroll down to play and listen to Slokam audio as well as English version)  #ஸ்ரீஸ்தவம்  தனியன் (ஸ்ரீ பராசர பட்டர் அருளியது)  ஸ்ரீ வத்ஸ சிஹ்ன மிஸ்ரேப்யோ நம உக்தி மதீ மஹே | யதுக்தய ஸ்த்ர யீ கண்டே யாந்தி மங்கள சூத்ர தாம் || பொருள்: “நாராயண பரத்வமாகிய […]

ஸ்ரீ ஸ்தவம் – ஸ்வாமி கூரத்தாழ்வான் அருளியதுசது ஸ்லோகீ –  பிராட்டியின் பெருமைகளை சொல்லும் நான்கு ஸ்லோகங்களை  ஸ்ரீ ஆளவந்தார் அருளிச் செய்தார். தனியன் ஸ்வாத யன்நிஹா சர்வேஷாம் த்ரய்யந்தார்த்தம் ஸுதுர்க் ரஹம் ஸ்தோத்ர யாமாஸ யோகீந்திர தம் வந்தே யாமுநாஹ்வயம் யத் பதாம்போருஹத்யாந வித்வஸ்தாசேஷ கல்மஷ: வஸ்துதாமுபயா தோஹம் யாமுநேயம் நமாமிதம் நமோ நமோ யாமுநாயா யாமுநாய நமோ நம நமோ நமோ யாமுநாயா யாமுநாய நமோ நம சது ஸ்லோகி – ஸ்லோகம் 1  “காந்தஸ் தே புருஷோத்தம: பணிபதிச் சய்யாஸனம் வாஹநம் வேதாத்மா விஹகேச்வரோ யவனிகா மாயா ஜகன்மோஹிநீ […]

சது ஸ்லோகீ – ஸ்ரீ ஆளவந்தார் அருளியது


ஸ்ரீ கூரத்தாழ்வான் அருளிய ஸ்ரீ ஸுந்தரபாஹுஸ்தவம் பஞ்சஸ்தவத்தில் ஒன்றான ஸுந்தரபாஹு ஸ்தவத்தை கூரத்தாழ்வார்  திருமாலிருஞ்சோலை எம்பெருமான் கள்ளழகருக்காக அருளிச்செய்தார். 132 ஸ்லோகங்களைக் கொண்ட  இந்த ஸ்தவம் வேதாந்த அர்த்தங்களின் சாராம்சமாக விளங்குகிறது. தனியன் ஸ்ரீவத்ஸசிஹ்ந மிஸ்ரேப்யோ நாம உக்தி மதீமஹே | யதுக்தயஸ்த்ரயீகண்டே யாந்தி மங்களஸூத்ரதாம் || ஸ்லோகம் 1 ஸ்ரீமந்தௌ ஹரிசரணௌ ஸமாஶ்ரிதோSஹம் ஸ்ரீ ராமா வரஜமுநீந்த்ரலப்தபோத: | நிர்பீகஸ்தத இஹ ஸுந்தரோருபாஹும் ஸ்தோஷ்யே தச்சரணவிலோகநாபிலாஷீ || Sri Sundarabahustavam by Sri Kuresar Introduction: SrI SundarabAhu Stavam is a stavam that […]

ஸ்ரீ ஸுந்தரபாஹுஸ்தவம்


ஸ்ரீரங்கம் பெரிய பிராட்டியான திருமாமகள் திருநாமங்கள் அடித்தாமரை மலர்மேல் மங்கை அடையார் கமலத்து அலர்மகள் அணிமாமலர் மங்கை அம்புருவ வரி நெடுங்கண் அலர் மகள் அம்புயத்தாள் அரவிந்தப் பாவை அரை செய் மேகலை அலர் மகள் அலர்மேல் மங்கை அல்லி மலர்த் திரு மங்கை அல்லி மாமலர் மங்கை அல்லி மாதர் இளங்கொடி இன்னமுதத் திருமகள் இன்னிள வஞ்சிக்கொடி உருப்பிணி நங்கை உன் திருமார்வத்து மாலை நங்கை எழில் திரு எழிலார் திரு ஏறு திரு ஒசிந்த ஒண் மலராள் ஒலி திரைநீர் பௌவம் […]

அடையார் கமலத்து அலர்மகள்ஸ்ரீ: ஸ்ரீமதே இராமானுஜாய நம: ஸ்வாமி தேசிகன் அருளிச்செய்த  ஸ்ரீ ரகுவீர கத்யம் (ஸ்ரீ மஹா வீர வைபவம்) ஸ்ரீமாந் வேங்கட நாதார்ய: கவிதார்க்கிக கேஸரீ । வேதாந்தாசார்யவர்யோ மே ஸந்நிதத்தாம் ஸதா ஹ்ருதி ॥ ஜயத்யாஶ்ரித ஸந்த்ராஸ த்வாந்த வித்வம் ஸனோதய: । ப்ரபாவான் ஸீதயா தேவ்யா பரம-வ்யோம பாஸ்கர: ॥  பாலகாண்டம் ஜய ஜய மஹாவீர ! மஹாதீர தௌரேய ! தேவாஸுர ஸமர ஸமய ஸமுதித நிகில நிர்ஜர நிர்தாரித நிரவதிக-மாஹாத்ம்ய ! தஶவதன தமித தைவத பரிஷதப்யர்தித தாஶரதி-பாவ ! […]

ஸ்ரீ ரகுவீர கத்யம்