Slokam


ஸ்ரீ:ஸ்ரீமதே இராமாநுஜாய நம: ஸ்ரீ கோதா சதுச்லோகீ – சூடிக்கொடுத்த சுடர்க்கொடி ஸ்ரீ கோதை நாச்சியாரின் பெருமைகளைச் சொல்லும் நான்கு ஸ்லோகங்கள் – ஸ்ரீ அனந்தாழ்வான் அருளிச்செய்தது. தனியன் “சக்ரே கோதா சதுச்லோகீம் யோ வேதார்த்த பிரகர்ப்பிதம் ஸ்ரீ வேங்கடேச சத்பக்தம் தம் நந்தகுரும் பஜே”️ பொருள்: வேதப்பொருள்களைத் தன்னுள் கொண்ட கோதா சதுச்லோகீ ஸ்தோத்ரத்தை அருளிச்செய்தவரும், திருவேங்கடமுடையானின் பரமபக்தருமான அனந்தாழ்வானை வணங்குகிறேன். ஸ்ரீ கோதா சதுச்லோகீ – ஸ்லோகம் 1 ️ “நித்யா பூஷா நிகம சிரஸாம் நிஸ் ஸமோத்துங்க வார்த்தா காந்தோ […]

ஸ்ரீ கோதா சதுச்லோகீ


ஸ்ரீமதே இராமாநுஜாய நம: 🌹 ஸ்ரீ பராங்குச அஷ்டகம் – ஸ்வாமி நம்மாழ்வாரை பற்றிய ஸ்லோகங்கள். 🌹 ஸ்வாமி கூரத்தாழ்வான் பாடிய 2 ஸ்லோகங்கள், ஸ்ரீ பராசர பட்டர் பாடிய 1 ஸ்லோகம், பூர்வாசார்யர்கள் பாடிய முக்தகம் – 4 ஸ்லோகங்கள், ஜீயர் நாயனார் பாடிய கடைசி ஸ்லோகம், இவற்றின் தொகுப்பே பராங்குஷாஷ்டகம். ஸ்ரீ பராங்குச அஷ்டகம் தனியன்கள்  🌻 தனியன் 1 – ஸ்வாமி கூரத்தாழ்வான்  ஸ்ரீ வத்ஸ சிஹ்ன மிஸ்ரேப்யோ நம உக்தி மதீ மஹே | யதுக்தய ஸ்த்ர யீ கண்டே யாந்தி மங்கள சூத்ர தாம் || 🌼 தனியன் […]

ஸ்ரீ பராங்குச அஷ்டகம் – ஸ்லோகம் 1


🌹 ஸ்ரீ பராங்குச அஷ்டகம் – ஸ்வாமி நம்மாழ்வாரை பற்றிய ஸ்லோகங்கள். 🌹 ஸ்ரீ பராங்குச அஷ்டகம் – ஸ்லோகம் 2 (ஸ்வாமி கூரத்தாழ்வான் அருளியது) பக்தி ப்ரபாவ பவதத்புத பாவபந்த ஸந்துக்ஷித ப்ரணயஸார ரஸௌக பூர்ண: | வேதார்த்த ரத்ன நிதிரச்யுத திவ்ய தாம ஜீயாத் பராங்குச பயோதிர ஸீம பூமா || 🌻 பொருள்: “பக்தியின் கனத்தால் உண்டாகிய ஆச்சர்யமான அபிப்ராய விசேஷங்களினால் வளர்க்கப் பட்ட சிறந்த ப்ரணயம் ஆகிற தீர்த்த பிரவாஹத்தாலே நவரச சமூஹத்தாலே நிறைந்ததாயும் – வேதப் பொருள் ஆகிற நவ ரத்னங்களுக்கு நிதியாயும் எம்பெருமானுக்கு திவ்யமான […]

ஸ்ரீ பராங்குச அஷ்டகம் – ஸ்லோகம் 2🌹 ஸ்ரீ பராங்குச அஷ்டகம் – ஸ்வாமி நம்மாழ்வாரை பற்றிய ஸ்லோகங்கள். 🌹 அடுத்து வரும் இரு ஸ்லோகங்கள் ஸ்ரீ பராசர பட்டர் அருளியவை. ஸ்ரீ பராங்குச அஷ்டகம் ஸ்லோகம் 3 ருஷிம் ஜுஷாமஹே க்ருஷ்ண த்ருஷ்ணா தத்வமிவோதிதம் | ஸஹஸ்ர சாகாம் யோத்ராக்ஷீத் த்ராவிடீம் ப்ரஹ்ம ஸம்ஹிதாம் || 🌻 பொருள்: எந்த ஒரு முனிவர் – ஆயிரம் சாகைகள் உள்ள சாம வேதம் போலே ஆயிரம் பாசுரங்களை யுடையதான திராவிட ப்ரஹ்ம சம்ஹிதையை சாஷாத் கரித்தாரோ, கிருஷ்ண பக்தியே வடிவு எடுத்து அவதரித்தது என்று சொல்லும்படியான அந்த […]

ஸ்ரீ பராங்குச அஷ்டகம் – ஸ்லோகம் 3 & 4


🌹 ஸ்ரீ பராங்குச அஷ்டகம் – ஸ்வாமி நம்மாழ்வாரை பற்றிய ஸ்லோகங்கள். 🌹 ஸ்ரீ பராங்குச அஷ்டகம் ஸ்லோகம் 5 – அடுத்து வரும் ஸ்லோகங்கள் எளிமையானவை. பத்யு: ச்ரிய பிரசாதேன ப்ராப்த சார்வஜ்ஞ்ய சம்பதம் | ப்ரபன்ன ஜன கூடஸ்தம் ப்ரபத்யே ஸ்ரீ பராங்குசம் || 🌻 பொருள்: திருமால் திருவருளால் – மயர்வற மதிநலம் அருளினன் யவனவன் – சர்வஜ்ஞத்வம் ஆகிற சம்பத்தைப் பெற்றவரும் பிரபன்ன ஜனங்களுக்கு தலைவருமான – ஸ்ரீ நம்மாழ்வாரைத் தஞ்சமாகப் பற்றுகிறேன் 🍀 Paraankushaashtakam – Slokam 5 Patyuh sriya prasaadena praapta saarvajnya sampadam | Prapannajanakootastham […]

ஸ்ரீ பராங்குச அஷ்டகம் – ஸ்லோகம் 5


🌹 ஸ்ரீ பராங்குச அஷ்டகம் – ஸ்வாமி நம்மாழ்வாரை பற்றிய ஸ்லோகங்கள். 🌹 ஸ்ரீ பராங்குச அஷ்டகம் ஸ்லோகம் 6 சடகோப முநிம் வந்தே சடாநாம் புத்தி தூஷகம் | அஜ்ஞாநாம் ஜ்ஞான ஜனகம் திந்த்ரிணீ மூல ஸம்ஸ்ரயம் || 🌻 பொருள்: குடில புத்திகளுடைய துர்ப்புத்தியைத் தொலைப்பவரும் – தீய மனத்தவர்களுடைய தீய மனத்தை கெடுத்து – அறிவில்லாதவர்களுக்கு நல்லறிவை நல்குமவரும் – அறிவிலிகளுக்கு மருவித் தொழும் மனமே தந்து – திருப்புளி யாழ்வார் அடியிலே வீற்று இருப்பவருமான – இங்குத்தை வாழ்வே தமக்கு நிரூபகமாகக் கொண்ட நம்மாழ்வாரை […]

ஸ்ரீ பராங்குச அஷ்டகம் – ஸ்லோகம் 6🌹 ஸ்ரீ பராங்குச அஷ்டகம் – ஸ்வாமி நம்மாழ்வாரை பற்றிய ஸ்லோகங்கள். 🌹 ஸ்ரீ பராங்குச அஷ்டகம் ஸ்லோகம் 7 வகுளாபரணம் வந்தே ஜகதாபரணம் முநிம் | ய: ச்ருதே ருத்தரம் பாகம் சக்ரே த்ராவிட பாஷயா || 🌻 பொருள்: “உலகுக்கு எல்லாம் அலங்கார பூதரான – நம்மாழ்வாரை, யாவரொரு ஆழ்வார் வேதத்தின் உத்தர காண்டம் ஆகிய உபநிஷத்தை தமிழ் மொழியினால் வெளியிட்டு அருளினாரோ – அந்த நம்மாழ்வாரை வணங்குகின்றேன்” 🍀 Paraankushaashtakam – Slokam 7 Vakulaabharanam vande jagadaabharanam munim | Yashshruter uttaram bhaagam chakre draavida bhaashayaa || […]

ஸ்ரீ பராங்குச அஷ்டகம் – ஸ்லோகம் 7


2
🌹 ஸ்ரீ பராங்குச அஷ்டகம் – ஸ்வாமி நம்மாழ்வாரை பற்றிய ஸ்லோகங்கள். 🌹 ஸ்வாமி நம்மாழ்வாருடைய ஸ்ரீ ஹஸ்த முத்ரையை ‘சடாரி ஹஸ்த முத்ரிகா’ என வர்ணிக்கும் அற்புதமான ஸ்லோகம். ஸ்ரீ பராங்குச அஷ்டகம் கடைசி ஸ்லோகங்கள் ஸ்லோகம் 8 நமஜ்ஜனஸ்ய சித்த பித்தி, பக்தி சித்ர தூலிகா பவார்ஹி வீர்ய பஞ்சநே, நரேந்த்ர மந்த்ர யந்த்ரனா | ப்ரபன்ன லோக கைரவ, ப்ரஸந்ந சாரு சந்த்ரிகா சடாரி ஹஸ்த முத்ரிகா, ஹடாத்கரோதுமே தம: | | பொருள்: தம்மை வணங்குபவர்களுடைய ஹ்ருதயம் ஆகிற சுவரிலே பக்தியாகிற சித்திரத்தை […]

ஸ்ரீ பராங்குச அஷ்டகம் – ஸ்லோகம் 8


தனியன் ஸ்ரீமான் வேங்கட நாதார்ய: கவிதார்கிக கேஸரீ வேதாந்தா சார்ய வர்யோமே ஸந்நிதத்தாம் ஸதாஹ்ருதி ஸ்லோகம் 1 ஞானாநந்தமயம் தேவம் நிர்மலஸ்படிகாக்ருதிம் ஆதாரம் ஸர்வ வித்யானாம் ஹயக்ரீவம் உபாஸ்மஹே

ஹயக்ரீவ ஸ்தோத்ரம்2
ஸ்ரீ: ஸ்ரீமதே இராமானுஜாய நம: ஸ்ரீ ஸ்தவம் – ஸ்வாமி கூரத்தாழ்வான் அருளிச் செய்த ஸ்லோகங்கள். அனைத்து உலகுக்கும் தாயாரான பெரிய பிராட்டியார் ஸ்ரீ ரங்கநாயகி தாயாரின் பெருமைகளை சொல்லும் 11 ஸ்லோகங்கள். (Kindly scroll down to play and listen to Slokam audio as well as read English version )  #ஸ்ரீஸ்தவம்  தனியன் (ஸ்ரீ பராசர பட்டர் அருளியது)  ஸ்ரீ வத்ஸ சிஹ்ன மிஸ்ரேப்யோ நம உக்தி மதீ மஹே | யதுக்தய ஸ்த்ர யீ கண்டே […]

ஸ்ரீ ஸ்தவம் – ஸ்வாமி கூரத்தாழ்வான் அருளியது