Slokam


1
ஸ்ரீ கூரத்தாழ்வான் அருளிய ஸ்ரீ ஸுந்தரபாஹுஸ்தவம் பஞ்சஸ்தவத்தில் ஒன்றான ஸுந்தரபாஹு ஸ்தவத்தை கூரத்தாழ்வார்  திருமாலிருஞ்சோலை எம்பெருமான் கள்ளழகருக்காக அருளிச்செய்தார். 132 ஸ்லோகங்களைக் கொண்ட  இந்த ஸ்தவம் வேதாந்த அர்த்தங்களின் சாராம்சமாக விளங்குகிறது. தனியன் ஸ்ரீவத்ஸசிஹ்ந மிஸ்ரேப்யோ நாம உக்தி மதீமஹே | யதுக்தயஸ்த்ரயீகண்டே யாந்தி மங்களஸூத்ரதாம் || ஸ்லோகம் 1 ஸ்ரீமந்தௌ ஹரிசரணௌ ஸமாஶ்ரிதோSஹம் ஸ்ரீ ராமா வரஜமுநீந்த்ரலப்தபோத: | நிர்பீகஸ்தத இஹ ஸுந்தரோருபாஹும் ஸ்தோஷ்யே தச்சரணவிலோகநாபிலாஷீ || Sri Sundarabahustavam by Sri Kuresar Introduction: SrI SundarabAhu Stavam is a stavam that […]

ஸ்ரீ ஸுந்தரபாஹுஸ்தவம்


ஸ்ரீரங்கம் பெரிய பிராட்டியான திருமாமகள் திருநாமங்கள் அடித்தாமரை மலர்மேல் மங்கை அடையார் கமலத்து அலர்மகள் அணிமாமலர் மங்கை அம்புருவ வரி நெடுங்கண் அலர் மகள் அம்புயத்தாள் அரவிந்தப் பாவை அரை செய் மேகலை அலர் மகள் அலர்மேல் மங்கை அல்லி மலர்த் திரு மங்கை அல்லி மாமலர் மங்கை அல்லி மாதர் இளங்கொடி இன்னமுதத் திருமகள் இன்னிள வஞ்சிக்கொடி உருப்பிணி நங்கை உன் திருமார்வத்து மாலை நங்கை எழில் திரு எழிலார் திரு ஏறு திரு ஒசிந்த ஒண் மலராள் ஒலி திரைநீர் பௌவம் […]

அடையார் கமலத்து அலர்மகள்


ஸ்ரீ: ஸ்ரீமதே இராமானுஜாய நம: ஸ்வாமி தேசிகன் அருளிச்செய்த  ஸ்ரீ ரகுவீர கத்யம் (ஸ்ரீ மஹா வீர வைபவம்) ஸ்ரீமாந் வேங்கட நாதார்ய: கவிதார்க்கிக கேஸரீ । வேதாந்தாசார்யவர்யோ மே ஸந்நிதத்தாம் ஸதா ஹ்ருதி ॥ ஜயத்யாஶ்ரித ஸந்த்ராஸ த்வாந்த வித்வம் ஸனோதய: । ப்ரபாவான் ஸீதயா தேவ்யா பரம-வ்யோம பாஸ்கர: ॥  பாலகாண்டம் ஜய ஜய மஹாவீர ! மஹாதீர தௌரேய ! தேவாஸுர ஸமர ஸமய ஸமுதித நிகில நிர்ஜர நிர்தாரித நிரவதிக-மாஹாத்ம்ய ! தஶவதன தமித தைவத பரிஷதப்யர்தித தாஶரதி-பாவ ! […]

ஸ்ரீ ரகுவீர கத்யம்ஸ்ரீ: ஸ்ரீமதே ராமானுஜாய நம: “நமஸ்தேஸ்து மஹா மாயே ஸ்ரீபீடே ஸுரபூஜிதே சங்க சக்ர கதா ஹஸ்தே மஹாலக்ஷ்மி நமோஸ்துதே” பொருள்: வணக்கத்திற்கு உரியவளும், மகா மாயை ஆனவளும், ஸ்ரீ பீடத்தில் வசிப்பவளும் தேவர்களால் வழிபட்டவளும், சங்கு, சக்கரம், கதை இவற்றைக் கையில் ஏந்தியிருப்பவளுமான மகாலக்ஷ்மி தேவியே உன்னை வணங்குகிறேன். “நமஸ்தே கருடாரூடே கோலாஸுர பயங்கரி சர்வ பாப ஹரே தேவி மஹாலக்ஷ்மி நமோஸ்துதே” பொருள்: கருட வாகனத்தில் அமர்ந்தவளும் கோலாசுரன் என்னும் அசுரனுக்கு பயத்தைக் கொடுத்தவளும் சகல பாபங்களையும் போக்குபவளுமான மகாலக்ஷ்மி தேவியே உன்னை […]

ஸ்ரீ மஹாலக்ஷ்மி அஷ்டகம்


During the special month of Karthika, devotees around the world sing this Damodarastakam every day. Each verse describes various exceptional qualities or features of Krishna. In this year – 2015, Karthika month starts on October 27th and ends on November 25th. Chant Damodarastakam Kindly refer Damodarastakam slokam lyrics below given in Tamil as well as English.   ॥ ஸ்ரீ தாமோதராஷ்டகம் ॥ நமாமீஸ்²வரம் […]

Damodarastakam


கிருஷ்ண பகவான் எங்கும் எதிலும் இருப்பவன் என்ற தத்துவத்தை முதலில் உணர்ந்தவர்கள், பகவான் மேல் எளிமையான பக்தி கொண்டிருந்த கோபிகைகளும், கோபாலர்களும் தான். எனவே தான் ஒவ்வொரு கோபிகைக்கும் ஒவ்வொரு கண்ணன் தெரிந்தான். பார்க்கும் பொருள் எல்லாவற்றிலும் இருப்பவன் அவனே என்ற தத்துவம். காணாமல் போன கோபாலர்களுக்காக அவர்கள் வடிவில் ஒவ்வொரு வீட்டிற்கும் கிருஷ்ணனே சென்றான். இது, எல்லாம் அவன் வடிவமே என்ற அரும் பொருள். இந்த இரண்டும் அவர்களுக்கு அல்லவா கிடைத்தது. அதனால்தான் சுகபிரம்ம ரிஷி, பாகவதத்தில் வரும் கோபிகைகளின் கீதத்தினை மிகமிக […]

Gopika Geetham