திருக்கோளூர் பெண்பிள்ளை ரகஸ்யம் – 41 to 60


ஸ்ரீமதே இராமாநுஜாய நம:

திருக்கோளூர் திவ்ய தேசத்தில் எழுந்தருளியுள்ள ஸ்ரீ வைத்தமாநிதி பெருமாளை ஸேவிக்க எம்பெருமானார் ஸ்ரீ இராமானுஜர் ஆழ்வார்திருநகரியிலிருந்து எழுந்தருளும்போது ஒரு பெண்பிள்ளை கூறிய வாசகங்களின் மறைப்பொருளைக் கொண்ட நூல் ‘திருக்கோளூர் பெண்பிள்ளை ரகஸ்யம்‘.

திருக்கோளூர் பெண்பிள்ளை ரகஸ்யம் 41 to 60

திருக்கோளூர் பெண்பிள்ளை ரகஸ்யம் 41 – மண்பூவையிட்டேனோ குரவநம்பியைப்போலே?

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *