Songs

Songs, Slokams about Krishna


கவலைப்படும் கண்ணனைப் பற்றிய கவிதை அடுத்து யார் இல்லம் நுழைவதென்று−ஐயா, எனக்கொன்னும் புரியலயே;எடுத்து வெண்ணையை உண்பதற்கே−எனக்கோ, ஆசை கொறயலயே! பக்கத்துவீட்டு பாலாவோ−பானையை பதுக்கி வெச்சிருக்கா;பத்துப் பூட்டு போட்டு அதன்−சாவியை தலைப்பில முடிஞ்சிருக்கா! எதிர் வீட்டு இளவரசி−எரவாணத்தில், மறச்சு ஒளிச்சிருக்கா;ஏனோ அதுக்குக் காவலென்று−அதுக்குக் கீழயே படுத்திருக்கா! கோடியாத்து கோபாலி−குழியில பானைய எறக்கிருக்கா;குழிக்கு காவலா கணவனையே,கழியோட ஒக்காரச் சொல்லிருக்கா! நாலாம் ஆத்து நந்தாவோ−வேலியே போட்டு மூடிருக்கா;நானும் அங்க போனாக்க−தோல உறிச்சே போட்டுடுவா! இப்படியெல்லாம் செஞ்சாக்க−நான்எப்படி இங்க இருக்கறதாம்?முப்படி வெண்ணை தினம் வேணும்−இனிஎப்படி காலம் தள்ளறதாம்? பச்சை பிள்ளை […]

என் கவலை எனக்கு…


 வாரணமாயிரம் சூழவலஞ்செய்து * நாரண நம்பி நடக்கின்றானென்றுஎதிர் * பூரண பொற்குடம் வைத்துப் புறமெங்கும் * தோரணம் நாட்ட கனாக்கண்டேன் தோழீ! நான். 1  நாளை வதுவை மணமென்று நாளிட்டு * பாளை கமுகு பரிசுடைப் பந்தற்கீழ் * கோளரி மாதவன் கோவிந்தன் என்பானோர் * காளை புகுதக் கனாக்கண்டேன் தோழீ! நான். 2  இந்திரனுள்ளிட்ட தேவர்குழாம்எல்லாம் * வந்திருந்துஎன்னை மகட்பேசி மந்திரித்து * மந்திரக் கோடியுடுத்தி மணமாலை * அந்தரிசூட்டக் கனாக்கண்டேன் தோழீ! நான். 3  நால்திசைத் தீர்த்தம் கொணர்ந்து நனிநல்கி * […]

வாரணமாயிரம் பாடல் (Video – duration 5 mins)


During the special month of Karthika, devotees around the world sing this Damodarastakam every day. Each verse describes various exceptional qualities or features of Krishna. In this year – 2015, Karthika month starts on October 27th and ends on November 25th. Chant Damodarastakam Kindly refer Damodarastakam slokam lyrics below given in Tamil as well as English.   ॥ ஸ்ரீ தாமோதராஷ்டகம் ॥ நமாமீஸ்²வரம் […]

Damodarastakam


கிருஷ்ண பகவான் எங்கும் எதிலும் இருப்பவன் என்ற தத்துவத்தை முதலில் உணர்ந்தவர்கள், பகவான் மேல் எளிமையான பக்தி கொண்டிருந்த கோபிகைகளும், கோபாலர்களும் தான். எனவே தான் ஒவ்வொரு கோபிகைக்கும் ஒவ்வொரு கண்ணன் தெரிந்தான். பார்க்கும் பொருள் எல்லாவற்றிலும் இருப்பவன் அவனே என்ற தத்துவம். காணாமல் போன கோபாலர்களுக்காக அவர்கள் வடிவில் ஒவ்வொரு வீட்டிற்கும் கிருஷ்ணனே சென்றான். இது, எல்லாம் அவன் வடிவமே என்ற அரும் பொருள். இந்த இரண்டும் அவர்களுக்கு அல்லவா கிடைத்தது. அதனால்தான் சுகபிரம்ம ரிஷி, பாகவதத்தில் வரும் கோபிகைகளின் கீதத்தினை மிகமிக […]

Gopika Geethamகோவிந்த க்ருஷ்ண ஜெய் கோபால க்ருஷ்ண ஜெய் கோபால பால பால ராதா க்ருஷ்ண ஜெய் க்ருஷ்ண ஜெய் க்ருஷ்ண ஜெய் க்ருஷ்ண ஜெய் க்ருஷ்ண க்ருஷ்ண க்ருஷ்ண க்ருஷ்ண ஜெய் கோவிந்த க்ருஷ்ண ஜெய் கோபால க்ருஷ்ண ஜெய் கோபால பால பால ராதா க்ருஷ்ண ஜெய் கோபிகமால ஹாரிப்யாரி மாயி மீர மனவிஹாரி மதன மோஹன முரளிதாரி க்ருஷ்ண ஜெய் க்ருஷ்ண ஜெய் க்ருஷ்ண ஜெய் க்ருஷ்ண ஜெய் க்ருஷ்ண க்ருஷ்ண க்ருஷ்ண க்ருஷ்ண ஜெய் க்ருஷ்ண ஜெய் ராமா க்ருஷ்ண […]

கோவிந்த கிருஷ்ண ஜெய், கோபால க்ருஷ்ண ஜெய்


5
பிருந்தாவனத்தில் கண்ணன் வளர்ந்த அந்த நாளும் வந்திடாதோ? நந்தகுமாரன் விந்தை புரிந்த அந்த நாளும் வந்திடாதோ? பிருந்தாவனத்தில் கண்ணன் வளர்ந்த அந்த நாளும் வந்திடாதோ? அனைவரும் கூடி அவன் புகழ் பாடி நிர்மல யமுனா நதியினில் ஆடி மனம் வனம் திரிந்து வரதனை தேடி அனுதினம் அமுதனை தரிசனம் செய்த அந்த நாளும் வந்திடாதோ? மானினம் நாணிடும் மங்கையரோடு மாதவர் தோறும் மயங்கிடுமாறு தேனின் இனித்திடும் தீங்குழல் ஊதி …. தேனின் இனித்திடும் தீங்குழல் ஊதி மானிடர் தேவரின் மேல் எனச்செய்தார் அந்த நாளும் […]

பிருந்தாவனத்தில் கண்ணன் வளர்ந்த அந்த நாளும் வந்திடாதோ